CTY TNHH MTV TM - DV & SX NHẬT QUANG
Vietnamese English

BÀI VIẾT CHI TIẾT

Đồng Nai chú trọng đầu tư hệ thống xử lý nước thải

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 28/31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Về cơ bản 28/28 khu công nghiệp đang hoạt động đã xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt 100%.

Tổng công suất của 28 khu công nghiệp trên là 118.000 m3/ngày đêm; tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 83.136 m3/ngày đêm; trong đó, lượng nước thải đã thực hiện đấu nối để xử lý khoảng 55.699 m3/ngày đêm, đạt 67% (ứng với 846/944 doanh nghiệp đang hoạt động), lượng nước thải còn lại khoảng 27.437m3/ngày đêm do các cơ sở tự xử lý và xả thải theo giấy phép xả nước thải.

Trong tổng số 28 khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 21 khu công nghiệp có hệ thống vận hành ổn định, 05 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chưa đủ nước thải để vận hành ổn định, 02 khu công nghiệp Ông Kèo và Thạnh Phú đã hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và đang triển khai việc lắp đặt máy móc thiết bị. Tuy nhiên, hiện 02 khu công nghiệp này vẫn chưa hoàn thành việc bồi thường giải tỏa để có thể thi công xây dựng hệ thống tuyến cống thu gom nước thải.

Qua kết quả giám sát nước thải sau xử lý tại 21 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành ổn định, cho thấy có 18/21 khu công nghiệp xử lý đạt quy chuẩn, đạt 86%; 03 khu công nghiệp Agtex Long Bình, Hố Nai, Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 1 còn một vài thời điểm xử lý nước thải chưa đạt quy chuẩn.

Theo Trung tâm quan trắc và Kỹ thuật môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, đến nay đã có 17 khu công nghiệp thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc tự động nước thải, còn 02 khu công nghiệp Tân Phú, Suối Tre chưa thực hiện lắp đặt đặt thiết bị quan trắc tự động nước thải do lượng nước thải phát sinh ít. Hiện có 13/18 trạm quan trắc nước thải tự động của 17 khu công nghiệp đã truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi.

 

 

LOGO KHÁCH HÀNG