CTY TNHH MTV TM - DV & SX NHẬT QUANG
Vietnamese English

1. ALOVAP 197
Xuất xứ : Pháp
Chống cấu cặn, nâng pH, ức chế ăn mòn cho hệ thống lò hơi, tạo lớp Magnetic bảo vệ cho lò hơi.

 

2. ALOVAP 130RP
Xuất xứ : Pháp
Ức chế ăn mòn, khử oxy hòa tan trong nước lò hơi, tạo lớp Magnetic bảo vệ cho lò hơi.

 

3. ALOVAP 122A
Xuất xứ : Pháp
Chống cấu cặn, nâng pH, ức chế ăn mòn cho hệ thống lò hơi, tạo lớp Magnetic bảo vệ cho lò hơi.

 

4. ALOVAP 134W
Xuất xứ : Pháp
Ức chế ăn mòn, khử oxy hòa tan trong nước lò hơi, tạo lớp Magnetic bảo vệ cho lò hơi.

 

5. ALOVAP 143
Xuất xứ : Pháp
Ức chế ăn mòn, khử oxy hòa tan trong nước lò hơi, tạo lớp Magnetic bảo vệ cho lò hơi.

 

6. ALOMOUSS 106M
Xuất xứ : Pháp
Chất phá bọt, chống hiện tượng sôi bồng cho lò hơi để bảo vệ turbin.

 

7. ALOMINE 119
Xuất xứ : Pháp
Chất ổn định pH hơi quá nhiệt, ức chế ăn mòn trong đường ống hơi và turbin.

GIỚI THIỆU VỀ NHẬT QUANG

Lĩnh vực hoạt động :

  • Mua bán các loại hóa chất, vật tư, thiết bị xử lý nước và môi trường.
  • Sản xuất hóa chất trong ngành xử lý nước cấp, nước công nghiệp và nước thải.
  • Tư Vấn xử lý nước và môi trường

Chi tiết   →

0913 922 195

08 3588 6825

LOGO KHÁCH HÀNG