CTY TNHH MTV TM - DV & SX NHẬT QUANG
Vietnamese English

GIỚI THIỆU VỀ NHẬT QUANG

Lĩnh vực hoạt động :

  • Mua bán các loại hóa chất, vật tư, thiết bị xử lý nước và môi trường.
  • Sản xuất hóa chất trong ngành xử lý nước cấp, nước công nghiệp và nước thải.
  • Tư Vấn xử lý nước và môi trường

Chi tiết   →

0913 922 195

08 3588 6825

LOGO KHÁCH HÀNG